O programie RMP Pomoc English version


wróć do wyszukiwania


  Tytuł: Reichsvereinigung Textilveredelung.

  Sygnatura:
R 10 IV   Poziom opisu: zespół

  Data początkowa:
(1935-1941) 194   Rozmiar w j.a.: 115

  Data końcowa:
1945   Rozmiar w metrach: 5

  Język dokumentów: niemiecki

  Zawartość: I) Akta o charakterze ogólnym statut, akta organizacyjne, okólniki, plany pracy, sprawozdania, budżety, sprawozdania finansowe i pokontrolne; II) korespondencja ze związkami i zrzeszeniami farbiarni, dekatyzacji i apretury oraz ze Związkiem Przemysłu Włókienniczego Uszlachetnionego (tzn. produkcja materiałów poddanych dodatkowym procesom dekatyzowania, farbowania i nakładania wzoru) w Łodzi z lat 1940-1943 (sygn. 46); regulacje cen, statystyka, sprawozdania i ankiety z produkcji, korespondencja z Ministerstwem Gospodarki, z Ministerstwem Uzbrojenia i Amunicji, z poszczególnymi firmami i osobami w tym z oddziałem zamiejscowym Grupy Specjalnej d.s. Materiałów Uszlachetnionych w Łodzi (sygn. 80), z Farbiarnią Bogopolsky - Sehma z lat 1938-1943 (sygn. 106); ankieta zawierająca przegląd zakładów uszlachetniania materiałów w Łodzi i okolicy z 1940 r. (sygn. 84).

  Dzieje przechowywania: Większa część akt uległa zniszczeniu w czasie działań wojennych. Resztki akt odnalezione w sektorach brytyjskim, amerykańskim i francuskim w Berlinie we wrześniu 1955 r. zostały przekazane do Tajnego Archiwum w Berlinie Dahlem, skąd w 1969 r. przekazano je do Bundesarchiv w Koblencji. Inny fragment dokumentacji przekazano w czerwcu 1952 r z Ministerstwa Gospodarki RFN do Bundesarchiv, gdzie akta zostały w 1967 r. wstępnie zinwentaryzowane, a następnie w 1983 roku uporządkowane. Po zjednoczeniu Niemiec zespół Rechsvereinigung Textilveredelung został przekazany pod zarząd Oddziału Bundesarchiv Berlin Lichterfelde – miejsce przechowywania w roku 2000 Archiwum Przejściowe (Zwischenarchiv) w Dahlwitz-Hoppegarten .

  Aktotwórca: Reichsvereinigung Textilveredelung (1942-1945)

W skład tego Zrzeszenia, znajdującego się pod nadzorem Ministra Gospodarki Rzeszy, wchodziły wszystkie zakłady i przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją orza uszlachetnianiem wyrobów włókienniczych - do roku 1942 zrzeszone w różnych kartelach, działające na terenie III Rzeszy i ziemiach wcielonych (np. Okręg Kraju Warty). Do jego zadań należała kontrola i nadzór produkcji oraz rynku zbytu i cen. Reichsvereinigung Textilveredelung podzielone zostało na 10 okręgów. Przewodniczącym był dr Viktor Achter. Obok Zrzeszenia istniała jeszcze Grupa Specjalna d.s. Materiałów Uszlachetnionych, której działalność ograniczała się do nadzoru procesów produkcyjnych. W maju 1943 r. Grupa Specjalna została włączona do Zrzeszenia.


  Archiwum:
Bundesarchiv Berlin Lichterfelde centralne
Niemcy Berlin

  Bibliografia:
 • Granier Gerhard, Henke Josef, Oldenhage Klaus, Das Bundesarchiv und seine Bestände, Boppard am Rhein 1971, Schriften des Bundesarchivs, 10,
  3 Auflage
 • Übersicht über die Bestände des Geheimen Staatsarchivs in Berlin-Dahlem., Berlin 1967,
  Teil II Zentralbehörden Andere Institutionen Sammlungen, bearbeitet von Hans Branig, Winifried Bliß, Werner Petermann
 • Inventar archivalischer Quellen des NS - Staates. Die Überlieferung von Behörden und Einrichtungen des Reichs, der Länder und NSDAP., München, London, New York, Paris 1991,
  Teil.1: Reichszentralbehörden, regionale Behörden und wissenschaftlichen Hochschulen für die zehn westdeutschen Länder sowie Berlin, bearbeitet von Heinz Boberach, K G Saur
 • Geographischer Index zu den Beständen R 8 - R 13,
 • Mommsen Wolfgang A., Die Nachlässe in den deutschen Archiven, Boppard am Rhein 1971, 1983, Schriften des Bundesarchivs, 1-2,

   


wróć do wyszukiwania