Pomoc

 Wyjątkową cechą bazy Reconstitution of the memory of Poland jest to, że:

wpisane są w języku oryginalnym, natomiast opisy obiektów archiwalnych wykonano w języku polskim.

Nazwy miast będących siedzibą aktotwórców lub siedzibą archiwów wpisane są do bazy zarówno w języku polskim jak i w języku oryginalnym.

Celem takiego rozwiązania jest umożliwienie wyszukiwania w bazie w języku polskim. Wyniki wyszukiwania pozwalają na szybkie ustalenie oryginalnej nazwy archiwum, w którym znajdują się poszukiwane materiały oraz oryginalnych numerów, tytułów materiałów i nazw aktotwórców – dokładnie tak jak zostały one oznaczone w archiwum.

W ten sposób osoby nieznające jednocześnie języka rosyjskiego, ukraińskiego, włoskiego, niemieckiego, itd. mają możliwość zadania pytania w języku ojczystym, co umożliwi przeszukanie od razu wszystkich archiwów. Byłoby to niemożliwe do zrobienia bez bazy, Reconstitution of the memory of Poland nawet gdyby wszystkie zbadane archiwa miału opisy swoich zbiorów dostępne on-line. Dodatkowym profitem jest natychmiastowe otrzymanie niezbędnych informacji, o co należy pytać w archiwum posiadającym odnalezione zbiory (numer i oryginalny tytuł).


Legenda:

1 i 3 - Pola pozwalające na wprowadzenie słowa lub fragmentu słowa, które chcemy znaleźć
 
2
- Miejsce pozwalające na wskazanie systemowi gdzie ma poszukiwać tekstu wpisanego w pole 1. Możliwy jest następujący wybór:
- opisy zawartości obiektów archiwalnych (tylko w języku polskim)
- tytuły obiektów archiwalnych (wpisane tak jak w archiwach przechowujących zbiory)
- nazwy miejscowości, siedzib archiwów i aktotwórców (wpisane w języku polskim i oryginalnym)
- przeszukiwanie jednocześnie wszystkiego.
Domyślnie ustawiono przeszukiwanie zawartości
 
4 - Miejsce pozwalające na wskazanie systemowi gdzie ma poszukiwać tekstu wpisanego w pole 3. Możliwy jest taki sam wybór jak wyżej.
Domyślnie ustawiono wyszukiwanie w nazwach miejscowości – siedzib aktotwórców.
 
5 - możliwość wyboru tylko jednego aktotwórcy na podstawie listy aktotwórców
 
6 - możliwość dokonania wyboru tylko jednego archiwum.
 
Wpisanie do pola 1 jednocześnie kilku słów lub i fragmentów spowoduje wyszukanie w bazie dokumentów zawierających jednocześnie wszystkie te słowa. Ta sama zasada dotyczy pola 3.

Niebieskim kółkiem oznaczono miejsca do wyboru określenia relacji pomiędzy polami 1 i 3.
Zaznaczenie „i” spowoduje wyszukanie wszystkich dokumentów zawierających jednocześnie słowa znajdujące się i w polu 1 i w polu 3.
Zaznaczenie „lub” spowoduje wyszukanie wszystkich dokumentów zawierających słowa znajdujące się w polu 1 lub w polu 3.
Zaznaczenie „nie” spowoduje wyszukanie wszystkich dokumentów zawierających słowa znajdujące się i w polu 1 , ale jednocześnie nie zawierających słów wpisanych do pola 3.

Przy wybieraniu opcji „i” „lub” „nie”, należy zwrócić uwagę, jaką wartość ustawiono w miejscach oznaczonych na rysunku 2 i 4, ponieważ będzie to miało wpływ na wyniki.

Najprostszy przykład wyszukiwania:
Do pola 1 wpisujemy „lubom” i naciskamy na „szukaj”. Po chwili otrzymujemy następującą listę wyników:

 
Kliknięcie myszką w jakikolwiek tytuł, lub nazwę wyświetli nam dokładny opis obiektu archiwalnego rozpoczynając od miejsca gdzie znajduje się ta nazwa. Np. kliknięcie na tytuł Lubomyrs'ki, kniazi spowoduje wyświetlenie informacji tak jak na poniższym przykładzie.
 Zapraszamy do korzystania z bazy. Aktualne adresy poczty komputerowej osób które odpowiedzą na dokładniejsze pytania znajdują się na zakładce „o programie RMP”.