O programie RMP Pomoc English version


wróć do wyszukiwania


  Tytuł: Jungdeutsche Partei für Polen, Ostgruppen Kąkolewo und Grodzisk

  Sygnatura:
R 8002   Poziom opisu: zespół

  Data początkowa:
1937   Rozmiar w j.a.: 1

  Data końcowa:
1939   Rozmiar w metrach: 0,005

  Język dokumentów: niemiecki

  Zawartość: Teczka zawiera okólniki Zarządu Krajowego w Bielsku, Biura w Poznaniu i Zarządu Powiatowego w Nowym Tomyślu.

  Dzieje przechowywania:

  Aktotwórca: Jungdeutsche Partei für Polen, Ostgruppen Kąkolewo und Grodzisk (1921-1939)

Jungdeutsche Partei Partia Młodoniemiecka została założona w 1921 r. w Bielsku. Do roku 1931 funkcjonowała pod nazwą Deutscher Nationalsozialistischer Verein in Polen. Była to partia o wyraźnie nazistowskim charakterze uznająca nadrzędność interesów państwa niemieckiego nad powinnościami obywatelskimi wobec Polski. Początkowo Jungdeutsche Partei miała charakter lokalny, jednak stopniowo zdobywała wpływy na Górnym Śląsku, następnie od 1934 r. w Wielkopolsce i na Pomorzu, a od 1935 r. na Wołyniu. Działała głównie wśród młodzieży.


  Archiwum:
Bundesarchiv Berlin Lichterfelde centralne
Niemcy Berlin

  Bibliografia:
  • Jungdeutsche Partei für Polen, Ostgruppen Kąkolewo und Grodzisk,
    Inwentarz kartkowy, Zentralarchiv Potsdam
  • Quellen zur Gesichte der deutsch-polnischen Beziehungen 1934-1939,
    Inwentarz książkowy nr 13, Bd 2, Zentralarchiv Potsdam
  • Dyczkowski Andrzej [red.], Encyklopedia Historii Polski, Dzieje polityczne, Warszawa 1994, 1,
    wyd. 1
  • Mommsen Wolfgang A., Die Nachlässe in den deutschen Archiven, Boppard am Rhein 1971, 1983, Schriften des Bundesarchivs, 1-2,

   


wróć do wyszukiwania